Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 05
  mrt
  2003

  Concurreren met GIS, Voor- en nadelen migratie ArcView 3-ArcGIS 8

  Dit rapport brengt de markt van Geografische Informatiesystemen (GIS) in kaart. Het zet uiteen welke ontwikkelingen gaande zijn en adviseert hoe ruimtelijk georiënteerde adviesbureaus en onderwijsinstellingen daar het beste op in kunnen spelen.

  De nadruk ligt op de voor- en nadelen van een overstap van het softwareprogramma ArcView 3 naar ArcGIS 8 van het Environmental Systems Research Institute (ESRI). Na het lezen van dit rapport kan een manager beslissen of een softwaremigratie noodzakelijk is om de gewenste positie in het marktsegment te handhaven danwel te bereiken.

  Beschrijving
  Dit rapport beschrijft de voor- en nadelen van een overstap van het softwareprogramma ArcView 3 naar ArcGIS 8. Na lezing kan een manager beslissen of een softwaremigratie noodzakelijk is om de gewenste positie in het marktsegment te handhaven danwel te bereiken.

  De auteur heeft beide softwareprogramma’s vergeleken middels het doorlopen van de casussen ‘Veiligheidsstudie Betuwelijn-noord Deventer’ (Duijst, Vermeasen; 2001) en ‘Potential Wastewater Plant Sites’ (Booth, Mitchell; 2001).

  Teneinde het rapport ook bruikbaar te maken voor niet-specialisten is een hoofdstuk opgenomen dat inzicht verschaft in de toepassingsmogelijkheden van GIS. Daarin wordt de methodiek beschreven voor het oplossen van een ruimtelijk vraagstuk.

  Een aantal hoofdstukken uit dit rapport zijn herschreven in artikelen. Hieronder een overzicht.

  Artikelendossier: Geografische Informatie Systemen
  De toepassing van geografische informatiesystemen (GIS) is niet meer weg te denken als het gaat om het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. De ontwikkelingen op het gebied van internet hebben er zelfs toe geleid dat niet-specialisten dit instrument kunnen gebruiken bij hun dagelijkse bezigheden. Dit dossier laat dan ook zien hoe GIS zijn plaats heeft veroverd in het ruimtelijk domein en welke ontwikkelingen er voor de deur staan.

  Naar een laagdrempelig Geo-informatie Systeem (GIS) voor eindgebruikers

  Ontwikkelingen in de markt van geo-informatiesystemen

  GIS: de aanpak en het instrument

  Overstap naar ArcGIS bij adviesbureaus en hoger onderwijsinstellingen
  Het nieuwe ESRI Product ArcGIS

  Overheidsdienstverlening en GIS
  In het verlengde van dit onderzoek is gekeken naar hoe decentrale overheden, en in het bijzonder provincies, gebruik kunnen maken van GIS voor hun dienstverlening. De bevindingen heeft Steven de Jong verwerkt in het artikel ‘Provincies GIS-sen achter het Net’.

  Dit artikel werd gebruikt door Euregio Scheldemond, het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Oost- en West-Vlaanderen (BE) en Zeeland (NL), voor het symposium ‘Participatie en Inspraak van Bewoners en Belangengroepen in het Gebiedsgericht beleid in Vlaanderen en Nederland’.

Onderzoeken

Tekst onderzoeken

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!