Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 15
  mrt
  2003

  Naar een laagdrempelig Geo-informatie Systeem (GIS) voor eindgebruikers

  Geo-informatie (systeem)-technologie, te vangen in de term GIS, moet gezien worden als een aanpak of een denkwijze.

  Hiermee kunnen geografisch gebonden situaties of problemen van bijvoorbeeld sociaal economische, milieukundige, planologische, beleidstechnische, demografische of verkeer- en vervoerstechnische aard met behulp van een GIS-gerelateerd softwareprogramma geanalyseerd, gemodereerd en inzichtelijk gemaakt worden.

  Een GIS kan bijvoorbeeld snel antwoord geven op de vraag welke adressen aangeschreven moeten worden bij een ramp of het uitbreken van een besmettelijke ziekte. Of in één oogopslag laten zien wat de beheerstatus is van alle leidingen of kabels. Via een ruimtelijke weergave, een digitale kaart, communiceert een GIS de resultaten die uit het integreren, selecteren en analyseren van gebiedsgebonden informatie verkregen zijn.

  Klassiek GIS
  Het uitvoeren van een klassieke GIS-analyse door een specialist geschiedt dan ook via gebaande paden, denkkaders en modellen. Hij converteert daartoe een vraagstelling in een GIS-analyse plan en maakt een database dat alle geografische data bevat om de vraag te beantwoorden. Daarna analyseert hij de data d.m.v. het over elkaar heen leggen van kaartlagen, het combineren van gegevenstabellen en het bevragen (quering) ervan, en het bufferen van een object teneinde haar omgeving te indentificeren. Afzonderlijke analyses worden gekoppeld aan deelvragen die samen een totaalanalyseresultaat opleveren dat antwoord geeft op de hoofdvraag. Via kaarten, grafieken en tabellen presenteert hij het antwoord naar het lekenpubliek. Dit is en blijft de basis voor het moderne GIS, maar kan door verdere automatisering steeds meer naar de achtergrond geschoven worden.

  En nu het moderne GIS
  De ontwikkelingen op het gebied van GIS-technologie gaan erg snel. De basis hiervoor wordt gelegd door technologische ontwikkelingen op terreinen als database management systemen, mobiele communicatie en internet.

  Nu anno 2003 het gebruik van GIS niet meer weg te denken is bij het inzichtelijk maken, monitoren, analyseren en presenteren van ruimtelijke gegevens en nu steeds meer “niet-specialisten” te maken krijgen met de toepassing ervan, groeit de behoefte aan een laagdrempelig GIS voor eindgebruikers. Om ruimtelijke gegevens eenvoudig toegankelijk te maken voor deze eindgebruikers wordt gebruik gemaakt van internet, ook wel webmapping genoemd. Het voordeel van internet is dat de eindgebruiker geen zware hard- en software nodig heeft om data te kunnen raadplegen, maar slechts kan volstaan met een webbrowser. Het gaat hierbij om online applicaties met knoppen die voorgeprogrammeerde functies in zich hebben. De intelligentie blijft bij de server, de inhoudelijke objectgerichte vraag bij de eindgebruiker. De online applicatie kan dus net zo simpel zijn als een routeplanner.

  Voor de komende jaren wordt ook in het gebruik van mobiel internet, of meer specifiek mobiel GIS, een grote groei verwacht. Mobiel GIS heeft betrekking op de gehele geo-informatiestructuur en geo-informatievoorziening bij mobiele werkprocessen in het veld. Daarbij zullen locatie en (real-time)-informatie omtrent die locatie steeds belangrijker worden.

  Gepubliceerd: Overige media

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!