Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 10
  mrt
  2008

  Advies Kwaliteitshandvesten (Binnenlandse Zaken)

  Sturen op targets is in de publieke sector niet onomstreden. Het zou het zicht op de werkelijkheid verduisteren. Met Kwaliteitshandvesten, daarentegen, gaat er een prikkel uit van de burger. De ervaren kwaliteit als trigger voor betere beleidsuitvoering.

  Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken lichtte ik dit beleidsinstrument door. Een Kwaliteitshandvest is, zo formuleerde de opdrachtgever, “met name een setje beloften over de kwaliteit van de dienstverlening die door individuele burgers getoetst kan worden op het moment dat de dienstverlening wordt genoten”.

  Dit handvest, zo benadrukte hij, gaat niet over de vraag of aangiften bij de politie een nuttige bijdrage leveren aan een nette en veilige woon- en leefomgeving. “Bij handvesten gaat het juist om de vraag hoe een aangifte het beste vormgegeven kan worden: bijvoorbeeld privacy zodat niet iedereen mee hoeft te luisteren en de toezegging dat de politie na drie weken belt om de stand van zaken te communiceren.”

  Lees in mijn essay ‘Kwaliteitshandvesten: van belofte tot volgsysteem’ het advies aan het projectteam Kwaliteitshandvesten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén van de aanbevelingen: “Zorg dat de ambtenaar tijdens de behandeling (automatisch) statusberichten naar de persoonlijke internetpagina zendt. De burger kan dan te allen tijde zien in welk stadium zijn aanvraag zich bevindt en waardoor het eventueel vertraging heeft opgelopen.”

Freelance

Voordat ik bij NRC werkte, ontwikkelde ik debatsites, deed ik onderzoek naar publieke dienstverlening, schreef ik columns en achtergronden en organiseerde ik enkele workshops over ambtenarenleed. In deze rubriek geef ik een overzicht van die freelancewerkzaamheden.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!