Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 15
  mrt
  2003

  Ontwikkelingen in de markt van geo-informatiesystemen

  De ontwikkelingen op het gebied van GIS-technologie gaan erg snel. De basis hiervoor wordt eigenlijk gelegd door de technologische ontwikkelingen op terreinen als database management systemen, mobiele communicatie en internet.

  Het toepassen van GIS is niet meer weg te denken als het gaat om het inzichtelijk maken, monitoren, analyseren en presenteren van ruimtelijke gegevens.

  Hoewel de markt van conventionele GIS-systemen in de jaren ‘90 zich vooral kenmerkte door systeemspecifieke data-opslag, terminologie, programmeertalen (bijvoorbeeld Avenue in de ESRI producten), user-interfaces en zelfs aparte hardware en randapparatuur is nu een tendens waar te nemen richting meer open systemen. De nieuwe ontwikkelingen zijn erop gericht GIS software meer standaard te maken om zo geografische gegevens een centrale plaats in de informatievoorzieningen te geven en meer te kunnen leunen op producten van andere leveranciers.

  Nu anno 2003 het gebruik van GIS niet meer weg te denken is bij het analyseren van problemen met een ruimtelijk component en nu steeds meer “niet-specialisten” te maken krijgen met de toepassing ervan, groeit de behoefte aan een laagdrempelig GIS voor eindgebruikers. Om ruimtelijke gegevens eenvoudig toegankelijk te maken voor deze eindgebruikers wordt gebruik gemaakt van internet (of intranet). Het belangrijkste voordeel van Internet is, dat de eindgebruiker geen zware hard- en software nodig heeft om data te kunnen raadplegen, maar slechts kan volstaan met een webbrowser. Voor de komende jaren wordt ook in het gebruik van mobiel internet, of meer specifiek mobiel GIS, een grote groei verwacht. Mobiel GIS heeft betrekking op de gehele geo-informatieinfrastructuur en geo-informatievoorziening bij mobiele werkprocessen in het veld. Daarbij zullen locatie en (real-time)-informatie omtrent die locatie steeds belangrijker worden. Rijkswaterstaat en de Meetkundige Dienst hebben reeds enkele pilotprojecten met zogenaamde pencomputers gedaan.

  De hierboven geschetste ontwikkelingen worden en kunnen alleen mogelijk gemaakt worden door transparante open GIS systemen. Informatie-uitwisseling zonder drempels. Een bijkomstig voordeel hierbij is, hoewel dat op andere terreinen voor de consument is te betwijfelen, dat de marktleider op het gebied van GIS-software, te weten ESRI, een heterogene oligopolist is in haar marktsegment. De aloude “Netscape – MS Internet Explorer – vete” speelt hier dus in minder mate. Het ontwikkelen van standaarden spitst zich dus uitsluitend toe op uitwisseling van informatie met geheel andere (ondersteunende) software. Het moge duidelijk zijn dat de architectuur van de conventionele ESRI GIS-software niet aansluit bij het ontwikkelingen van GIS-toepassingen die in het verschiet liggen. ESRI heeft dan ook een geheel nieuwe productenfamilie geïntroduceerd.

  Gepubliceerd: Overige media

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!