Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 03
  jul
  2012

  Koffiehuisinspecties en kievitseieren zoeken. Bloemlezing PVV-programma

  ‘Uit de EU en de euro’ is slechts een tussenstation voor Geert Wilders. Eenmaal los van Europa kan de rest van zijn verkiezingsprogramma ongehinderd uitgevoerd worden. Een plan voor een monoculturele samenleving waarin allochtonen het zwaar te verduren krijgen. Hier een schets van Wilders’ voornemens.


  Liefst negen hoofdstukken beginnen met het woord ‘onze’ of ‘ons’. Onze economie, onze vrijheid, onze zorg, et cetera. Wie met ons bedoeld worden, blijkt uit CBS-kaartjes op pagina 15: autochtonen. In roze zien we de gebieden waarin het percentage niet-westerse allochtonen nog onder de 10 procent zit. Dat zijn, op wat minder lichte vlekjes na, bijna alle provincies. Alleen in de Randstad is het hier en daar donker. Dieppaars, maar nooit boven de 20-35 procent.

  Zolang Henk en Ingrid de grote steden mijden hebben ze het rijk redelijk voor zich alleen. Maar dat zal snel veranderen, getuige de toekomstplaatjes voor 2020, 2030 en 2040: het roze Nederland kleurt in rap tempo paars. De ‘islamisering’ krachtig in beeld gebracht. Ook in tekst probeert Wilders beelden op te roepen. Cijfers doen er daar minder toe, omdat het om schrikscenario’s, eigen voornemens of acties van anderen gaat. Een selectie:

  “En dus gaan we [Brussel] iets doen dat een keiharde belediging is van onze geschiedenis en onze volksaard: een polder onder water zetten.”

  “Maar de elites in Brussel zien niets. Ze geven hun chauffeur opdracht met een grote boog om de migrantenwijken heen te rijden. Het plebs moet integreren, niet zij.”

  “We zien graag de chain gang in het Nederlandse straatbeeld verschijnen. Lekker langs de weg aan het werk in een vrolijk roze pakje. Omdat veel tuig afkomstig is uit schaamteculturen hakt dat er extra in.”

  “In je thuisland een paleis bouwen en hier een uitkering genieten – daar maken we juichend een einde aan. We sturen teams langs de koffiehuizen voor controle.”

  “De bijstand is bijvoorbeeld al verworden tot een allochtonen-hangplek. Wij vinden: migranten moeten 10 jaar in Nederland werken voor ze recht krijgen op sociale voorzieningen.”

  “Er wordt niet getornd aan mooie lokale tradities: het kievitseieren zoeken in Friesland, carnaval in Limburg etc.”

  “Op elke plek zien we allochtonen een steeds groter gedeelte van de bevolking uitmaken. In de praktijk betekent dat: steeds meer islam, steeds meer hoofddoekjes, steeds meer criminaliteit, verpaupering, uitkeringsafhankelijkheid en middeleeuwse opvattingen. Een volk dat baas is in eigen land maakt zelf uit wie er binnenkomt en wie niet.”

  “Buiten de problemen met de islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme, homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak. Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar.”

  “Meer vrijheid betekent minder EU en minder islam. De Europese Unie is in zijn essentie een totalitair project. Zeer terecht spreekt sovjetdissident Vladimir Boekovski over de EUSSR, de Europese Unie als reïncarnatie van de Sovjet-Unie, de USSR.”

  “Geen centimeter ruimte voor de islam in Nederland. Dat betekent dat we met plezier de zegepralen van de islam in onze straten tegengaan: de minaretten, de boerka’s, de hoofddoekjes etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke zaken kan prima terug. Graag zelfs.”

  Het verkiezingsprogramma Hún Brussel, óns Nederland is met 53 pagina’s redelijk dik, maar valt wel op door concrete voorstellen. Een selectie uit de puntenlijstjes: registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding Antilliaan, zet foto’s van misdadigers op internet, de EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen, we verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag, geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm, werkplicht voor bijstandsjongeren, koffiehuisinspecties, geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt, geen taakstraffen, afschaffen TBS, raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen, invoering minarettenverbod, Nederland uit de euro en terug naar de gulden, alle islamitische scholen dicht, verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes, bij dubbele nationaliteit geen stemrecht.

  Het is duidelijk: als de PVV het voor het zeggen krijgt, heft de partij de bruggen naar Brussel op en wordt Nederland weer van ‘ons’, allochtonen uitgesloten.

  Gepubliceerd: NRC

NRC

Voor NRC Handelsblad, nrc.nl en nrc.next schreef ik sinds mijn aanstelling in september 2007 meer dan 800 artikelen. De meeste daarvan als opiniemaker voor nrc.nl.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!