Bestel bij:
Dejongsteven@gmail.com
 • 20
  aug
  2010

  Verenig de 26 korpsen in één nationale politie, betoogt OM-baas

  Om de bewegingsruimte van drugsdealers, fraudeurs en afpersers in te perken is een nationale politie nodig. De opsporing wordt nu gehinderd door versnippering van capaciteit en sturing.

  Dat betoogt Harm Brouwer, topman van het Openbaar Ministerie en voorzitter van het College van procureurs-generaal, zaterdag op de opiniepagina van NRC Handelsblad. Het huidige stelsel van 26 politiekorpsen vergt volgens hem te veel tijd voor overleg, afstemming en besluitvorming. “Bovendien ontberen kleine regiokorpsen de slagkracht om criminele groeperingen adequaat aan te pakken.”

  Herziening van het versnipperde politiebestel is volgens Brouwer daarom van groot belang voor het terugdringen van het handhavingstekort. Op dit moment kan slechts eenvijfde van de criminele groeperingen die zich bezig houden met onder meer heroïne- en hennephandel, witwassen en mensenhandel opgespoord en vervolgd worden.

  Daarbij: een nationale politie legt de verantwoordelijkheid bij één minister en zal de administratieve lasten terugdringen. “De recherche krijgt dan meer tijd voor het vangen van boeven”, voorspelt Brouwer.

  De baas van het OM heeft de politieke wind mee. VVD, PVV en CDA onderhandelen over de invoering van een ministerie van Veiligheid. Dat idee wordt gesteund door het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) – een belangrijke adviseur van de regering.

  Toch is het allerminst een gelopen race. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) vreest dat justitie te veel bevoegdheden krijgt en de burgemeesters te weinig zeggenschap. “De afstand wordt erg groot, met te veel tussenstations”, aldus een NGB-woordvoerder. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten voelt niets voor het voorstel van Brouwer. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, tevens burgemeester van Almere, zegt bang te zijn voor “justitiepolitie”. Vervolging en handhaving moeten volgens haar gescheiden blijven. De Raad van Korpschefs is echter voorstander van een nationale politie en voert net als het OM het argument dat het efficiënter is en de bestuurlijke drukte vermindert.

  Wat vindt u? Heeft OM-baas Brouwer gelijk: zal een nationale politie echt efficiënter kunnen werken? Of is criminaliteitsbestrijding bij uitstek een regionale taak, die gecontroleerd moet kunnen worden door de lokale politiek? Waarom zijn OM en VNG het eigenlijk oneens: allebei willen ze toch de criminaliteit bestrijden? Of vinden ze behoud van bevoegdheden belangrijker? Is dit een politieke discussie of een veiligheidsdispuut op expertniveau? U mag het zeggen.

  Gepubliceerd: NRC

NRC

Voor NRC Handelsblad, nrc.nl en nrc.next schreef ik sinds mijn aanstelling in september 2007 meer dan 800 artikelen. De meeste daarvan als opiniemaker voor nrc.nl.

Over de auteur

Steven de Jong (1981) is opinieredacteur van NRC Handelsblad. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen. Artikelen voor 2007 zijn geschreven voor andere media. Zie ook de rubrieken Boeken, Fictie (korte verhalen), Onderzoek, Freelance en Blog.
E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!