Bestel bij:
Dejongsteven@gmail.com
 • 22
  jan
  2019

  Invordering rijbewijs CBR voelt als dubbele straf

  Invordering rijbewijs CBR voelt als dubbele straf

  Roger, een 21-jarige kok uit Alkmaar, zou nooit met een slok op gaan rijden. Maar na een jointje in een coffeeshop? Dat is veel minder erg, dacht hij. Voor de zekerheid liet hij op 23 mei wel zijn vriend terugrijden van Zandvoort naar Alkmaar. Roger kroop zelf weer achter het stuur toen hij hem had afgezet in Heerhugowaard. De tien kilometer naar zijn eigen huis reed hij zelf. En dat ging prima.

  Nouja, prima. Roger had de pech dat hij in de fuik van een reguliere verkeerscontrole reed. Toen hij zijn raampje opendraaide, roken agenten meteen een wietlucht en constateerden “rode ogen”. Een speekseltest bevestigde hun vermoeden. Een bloedtest wees uit dat hij 20 microgram per liter THC, de werkzame stof in cannabis, in zijn bloed had. De grenswaarde is 3 microgram. “Dat is er behoorlijk boven”, zegt de rechter in de Rechtbank Alkmaar.

  Roger is er niet vandaag, dinsdag 22 januari. Hij is ziek. Zijn moeder is er wel. Strafrechtadvocaat Max van der Klaauw, onder meer gespecialiseerd in verkeerszaken, vertegenwoordigt hem. De rechter slaat aan op een vergelijking met alcohol die Roger in zijn proces-verbaal maakte. Hij had iets gezegd over gedogen. De rechter: “Een fles wijn wordt ook op straat gedoogd, maar niet achter het stuur.” Het tekent de verwarring bij ook andere verdachten in dit soort zaken. Pas sinds 1 juli 2017 is het de politie toegestaan de nieuwe speekseltest in te zetten voor het meten van cannabis, xtc, cocaïne en amfetamine. Blowers die voorheen enkel beducht waren op alcoholcontroles, het bekende blazen, ontspringen de dans niet meer. Net als drankrijders zijn zij er bij een positieve test gloeiend bij.

  Na de controle is Roger helemaal gestopt met blowen, vertelt zijn advocaat. De politie heeft een melding gedaan bij het CBR, waardoor hij sindsdien geen geldig rijbewijs meer heeft. “Mijn cliënt begrijpt best dat je onder invloed van cannabis niet kunt rijden”, zegt de advocaat over die ene opmerking. “Ik lees tussen de regels door ook dat het voor hem niet de geëigende weg was.” Daarmee doelt de advocaat op het kleine stukje dat Roger zelf reed. Het lange stuk reed zijn vriend.

  “Mijn cliënt heeft al een hoop moeten doen om zijn rijbewijs terug te krijgen”, vervolgt de advocaat. “Hij heeft ruim duizend euro moeten betalen aan het CBR voor een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid. En daar is nog steeds geen beslissing op genomen. Hij heeft al acht maanden geen auto kunnen rijden.”

  “Dat duurt allemaal best lang dan”, zegt de rechter.

  “Het gaat om meer dan zes keer THC dan is toegestaan”, zegt Officier van Justitie. “En dan is er ook nog een snelheidszaak uit het verleden. De OM-richtlijnen voor drugs in het verkeer adviseren forse geldboetes en onvoorwaardelijke straffen.”

  Als het dan toch tot een straf komt, zo pleit de advocaat, dan graag een onvoorwaardelijke rijontzegging voor de tijd dat het CBR zijn rijbewijs invorderde. En als er afgerekend moet worden, dan graag verrekenen met de rekening van het CBR. “In alcoholzaken zou ik dit niet zeggen, maar dat scheelt een slok op een borrel.” Als kok verdient de Roger namelijk maar 800 euro per maand.

  “Ik zie hier nog een snelheidsovertreding van niet zo lang geleden”, zegt de officier. “Meneer moet echt zorgen dat hij niet te veel aanraking komt met justitie.” Voor nu houdt hij het daarom op een voorwaardelijke rijontzegging. Het is dus nu enkel aan het CBR wanneer Roger weer de weg op mag. Wel eist de officier dat hij nog een boete van 850 euro betaalt. “Anders 17 dagen hechtenis.”

  “Ik begrijp dat het CBR-traject voelt als een dubbele straf”, zo leidt de rechter haar vonnis in. “Ik zal daar rekening mee houden. Toch ga ik wel voor een voorwaardelijke straf van drie maanden, ingaand vanaf heden, maar dan van beperkte duur. En een geldboete van 850 euro, waarvan 350 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Die 500 euro kan in termijnen. Ik vind het een kwalijk feit. Meneer is een beginnend bestuurder. Hij moet zich niet verder zo gaan ontwikkelen.”

  Gevraagd naar een beschouwing, mailde advocaat Van der Klaauw
  “Als gevolg van het invoeren van de indicatieve speekseltest voor drugs, zie ik in mijn eigen praktijk sinds vorig jaar steeds meer zaken binnenkomen met betrekking tot het rijden onder invloed van drugs. In veel gevallen krijgen deze cliënten niet alleen te maken met het strafrecht (een zitting bij de politierechter), maar ook met het CBR. Zij moeten dan vaak een (erg kostbaar) onderzoek naar rijgeschiktheid afleggen, al dan niet onder schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

  Hoewel het rijden onder invloed van drugs in zijn algemeenheid de verkeersveiligheid in gevaar brengt, constateer ik wel dat er qua strafoplegging weinig rekening wordt gehouden met de mate waarin iemand onder invloed van drugs is.

  Ter illustratie: iemand gaat naar de kroeg, en rijdt vervolgens in zijn auto (na het nuttigen van ongeveer acht glazen bier verspreid over de avond) naar huis. De strafindicatie van het Openbaar Ministerie (en rechtbank) betreft een rijontzegging van zes maanden en een geldboete van 750 euro.

  Diezelfde persoon gaat niet naar de kroeg, maar rookt één jointje in de coffeeshop alvorens naar huis te rijden in de auto. De strafindicatie van het OM is in dat geval een rijontzegging van zes maanden en een geldboete van 850 euro. Hierbij maakt het (volgens de richtlijn althans) niet uit of de verdachte net boven de ondergrens van het rijden onder invloed van cannabis zat (de THC-waarde), of dat hij/zij daar ruim bovenuit kwam.

  Hieruit kan wat mij betreft worden geconcludeerd dat het ‘stoned’ rijden, ongeacht de hoeveelheid van genuttigde drugs, zwaarder wordt gestraft dan het dronken rijden. De vraag is of dit terecht is. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat alcohol juist een negatiever effect op de rijvaardigheid heeft dan cannabis.[1] De wetgever en de rechter zullen hier in de toekomst dan ook nog serieus naar moeten kijken om naar evenredigheid te straffen.”

  [1] O.a. “Medical Marijuana Laws, Traffic Fatalities, and Alcohol Consumption” Mark Anderson and Daniel Rees, November 2011; G. Chesher and M. Longo. 2002. Cannabis and alcohol in motor vehicle accidents.

Over de auteur

Steven de Jong (1981) is opinieredacteur van NRC Handelsblad. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen. Artikelen voor 2007 zijn geschreven voor andere media. Zie ook de rubrieken Boeken, Fictie (korte verhalen), Onderzoek, Freelance en Blog.
E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!