Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 15
  mrt
  2003

  Het nieuwe ESRI Product ArcGIS

  ArcGIS is de naam voor de nieuwe softwarelijn van ESRI. Het is een verzamelbegrip voor drie producten, ieder bestaande uit drie modules. Dit artikel bespreekt de look-and-feel, de mogelijkheden en de opbouw van het nieuwe softwareprogramma voor GIS-toepassingen.

  We onderscheiden in de ArcGIS softwarelijn drie producten: een basis, average en advanced product.

  Drie producten

  • ArcView 8.x: Biedt de functionaliteit die haar voorganger (ArcView 3.x) ook heeft met daarop veel extra functionaliteiten. Het programma heeft een geheel nieuwe interface (zie figuur 1 en 2), structuur en bediening.
  • ArcEditor 8.x: Uitbreiding van ArcView 8.1 met edit mogelijkheden voor coverages en geschikt gemaakt voor multiple user database systems.
  • ArcInfo 8.x: Bevat de functionaliteit van ArcEditor en ArcView, plus functies voor data aggregation, generalization, overlay en conversion.

  Drie modules
  Deze drie ArcGIS desktop producten bestaan allemaal uit drie modules:

  • ArcMap
  • ArcCatalog
  • ArcToolbox


  Het hanteren van deze drie modules tezamen maakt het mogelijk elke GIS taak van simpel tot complex uit te voeren.

  ArcCatalog is de module voor het managen van ruimtelijke dataverzamelingen, databaseontwerpen en voor het opnemen en bekijken van metadata. Onder metadata verstaan we “gegevens over gegevens”, of minder ruim gedefinieerd: “gegevens over datasets”. Hier gaat het om geografische datasets, d.w.z. collecties van (digitale) ruimtelijke gegevens. De metadata vormen een beschrijving van de dataset. Ze documenteren de inhoud, de voorstelling, de begrenzing, het referentiesysteem, de kwaliteit en de administratie van de dataset.

  ArcMap wordt gebruikt voor kaartoriëntatie, mapbewerkingen en op de map gebaseerde analyses.

  ArcToolbox is voor dataconversie en geoprocessing. Geoprocessing maakt het mogelijk gecompliceerde analyses op databases en kaarten of een combinatie van deze uit te voeren. Via ArcToolbox zijn functies als projecties, overlays en nabijheidsanalyses via eenvoudige wizards en gebruiksvriendelijke interfaces benaderbaar.

  ArcCatalog
  ArcCatalog is een applicatie voor het beheren van geografische data en metadata. De gebruikers interface heeft veel overeenkomsten met de Windows Explorer. Data kan eenvoudig georganiseerd worden door middel van het slepen van het ene venster naar het andere. Met ArcCatalog kunnen uitgebreide geodatabases ontworpen worden om de informatie op te slaan. ArcCatalog biedt voor elk bestand meerder visualisatiemogelijkheden, zonder dat deze geopend hoeven te worden. Tevens kan informatie bekeken vinden dat zich binnenin een bestand bevindt, ook zonder openen. De preview functies voor het snel vinden en organiseren van data zijn onder te verdelen in:

  • Contents en metadata

   Deze visualisaties zijn vooral bedoeld voor het snel opvragen van informatie. De metadata geeft hier de achtergrondinformatie over een bestand en heeft uitsluitend een documentatiefunctie.

  • Geography en table

  ArcCatalog is natuurlijk ook het gereedschap om mappen te organiseren gedurende het opbouwen van een database voor een project. Binnen deze module zijn Personal Geodatabases aan te maken waar alle bestanden van een project bij elkaar gezet kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk tabellen en informatie vanuit bestanden binnen te laden.

  Een nadeel bij ArcCatalog is dat browsen traag is. Dit komt doordat mappen bekeken worden op het voorkomen van geodata en daarna voorzien worden van een icon. Dit is te voorkomen door een instelling te wijzigen, waarna het browsen net zo snel gaat als in verkenner. Via het menu tools is het option-menu te benaderen. In het fragment hieronder is te zien welk vinkje uitgezet is om het browsen sneller te maken.

  In ArcView 3.x is een dergelijke organisatiestructuur niet aanwezig. Wel wordt naast het overzichtsscherm de data gerangschikt naar soort, zoals in onderstaand figuur is te zien.

  Het organiseren van alle bestanden moet in de windows-omgeving gebeuren. Wellicht de grootste vooruitgang van ArcView 8 is de uitgebreide visualisatie- en metadatafunctionaliteit en Personal Geodatabase documentatie.

  ArcMap
  De module ArcMap binnen het ArcView 8 product is bedoeld voor het maken van kaarten, het analyseren van geo-informatie en voor het muteren van geografische gegevens. Het is een compleet geïntegreerde applicatie voor het aanmaken en wijzigen van ruimtelijke geo-databases, het weergeven en bevragen van geografische data, het uitvoeren van complexe analyses, het genereren van rapporten en grafieken en het maken van hoogwaardige kaarten.

  ArcMap heeft vergeleken met de lay-out module van ArcView 3 een meer uitgebreid palet van opmaakfuncties. Daarbij zijn de wizards zeer uitgebreid en zijn er nieuwe functies, zoals het opmaken van rapportages bijgekomen. In ondestaand screenshot is een stap uit de legenda-wizard te zien.

  Een pluspunt aan ArcView 3 was dat je meerder lay-outs in hetzelfde project kon beheren. Deze handige functionaliteit is vanwege de geheel omgebouwde structuur verdwenen in ArcView 8. De lay-outs in een ArcView 8 kunnen alleen tezamen met het project (een mxd-file) beheerd worden in ArcCatalog. Via het op de voorgrond afgebeelde pop-down menu is de legenda-wizard te benaderen. Een extra functionaliteit binnen ArcMap is het genereren van rapporten. Zie hiervoor onderstaand screenshot.

  Voor alle geo-processing taken binnen ArcMap is de wizard in figuur 12 het startpunt.

  Het gereedschap voor het bevragen van databases en het daarmee selecteren van objecten in de kaart, of te wel de query-builder, is in haar opzet en functionaliteit nauwelijks uitgebreid.

  Wel is het nu in de 8 versie mogelijk percentages en het argument “like” in een SQL-query op te nemen.

  ArcToolbox
  ArcToolbox is een eenvoudig opgezette applicatie dat een diversiteit aan veel gebruikte GIS tools voor geo-processing bevat.

  Door middel van deze module kan vrijwel alle data naar een gewenst formaat geconverteerd worden, zoals;

  • feature class toe geo-database,
  • geo-database to shapefile,
  • geo-database to table,
  • CAD to geo-database, en
  • MIF to shapefile.

  Deze taken kunnen eenvoudig uitgevoerd worden met form-based tools. Een voorbeeld is te zien in onderstaand screenshot.

  Voor de meer complexere geo-processing taken zijn binnen ArcToolbox wizards beschikbaar. Het verschil met ArcToolbox is dat deze de data voorbewerkt om zo tot kant en klare bestanden te komen, terwijl bij ArcMap de reeds geïmporteerde data als uitgangspunt wordt genomen.

  Vergeleken met de ArcView 3 is de uitbreiding met ArcToolbox in ArcView 8 zeker een meerwaarde, aangezien nu de mogelijkheid is gecreëerd tot het voorbehandelen van data, wat de efficiëntie ten goede komt in het werkproces.

  Systeemeisen
  Het nieuwe ArcGIS 8 vraagt veel meer van computersystemen als het oude ArcView 3 pakket. Een apart GIS – lokaal voor onderwijsinstellingen met snelle computers waar ArcGIS 8 stand-alone kan draaien is noodzakelijk. Hieronder een vergelijking van systeemeisen van het oude pakket en die van het nieuwe GIS pakket van ESRI.

  ArcView GIS 3.3 voor Windows

  • Pentium of sneller
  • Windows 98/98SE, Me, NT 4.0, 2000, XP-Home en Professional
  • 24 MB RAM, 32 MB aanbevolen

  ArcView GIS 8.2 voor Windows

  • PC-Intel 450 MHz (650 MHz aanbevolen)
  • Windows NT 4.0 met Service Pack 6a, 2000, XP Home of Professional
  • 128 MB RAM (256 MB aanbevolen)
  • Snelle harde schijf aanbevolen (bij voorkeur SCSI)
  • OpenGL card voor het gebruik van ArcGIS 3D Analyst

  Gepubliceerd: Overige media

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!