Bestel bij:
Dejongsteven@gmail.com
 • 03
  feb
  2010

  Heeft Nederland een opvoedingscanon nodig?

  Is het verstandig om een drie maanden oude baby elke keer op te pakken als het huilt? Nee, antwoordde 66,7 procent van de duizend geënquêteerde Hagenaren.

  Dat kan juist helemaal geen kwaad, stellen de opstellers van de vragen in hun rapport Naar een canon van opvoeding. Vandaag presenteerden zij samen met het bestuur van Den Haag een opvoedingscanon met 51 adviezen.

  Het onderzoek naar het kennisniveau is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en werd geleid door professor René Diekstra. De respondenten, voornamelijk ouders, kregen van hem een ‘slecht’ rapport. Gemiddeld hadden zij slechts 32 van de 58 goed.

  Overheidsvoorschrift?

  Een dikke onvoldoende? Dat beweren de onderzoekers niet, maar er zijn wel “belangrijke aspecten waarop leemtes in kennis en begrip blijken te bestaan”. Die leemtes kunnen belangrijke gevolgen hebben voor hoe volwassenen met kinderen omgaan en hen beïnvloeden, aldus het onderzoek.

  En daarom is het tijd voor een opvoedingscanon. Dus de gemeente Den Haag gaat burgers voorschrijven hoe laat de kinderen naar bed moeten? Nee, het ligt iets genuanceerder:

  “Oogmerk van een canon is niet mensen voor te schrijven wat ze moeten weten of hoe ze moeten handelen, maar een vademecum te vormen voor het vergroten van kennis, het bevorderen van begrip en het ondersteunen van effectief handelen.”

  Als de opvoeder meer kennis en begrip heeft zal hij beter in staat zijn de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dat is de gedachte erachter. Toch is het Haagse canon niet helemaal vrijblijvend. Onderwijswethouder Sander Dekker stipt bijvoorbeeld de wetenschap aan dat ouders wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de keuzes die pubers maken. “Die wetenschap kan het gemeentebestuur ook gebruiken, want op basis van die kennis kan de gemeentelijke overheid ouders met recht verantwoordelijk houden voor het gedrag van hun kinderen”, zo concludeerde de NOS uit een vraaggesprek met hem op Radio 1.

  Agressieve kinderen

  De onderzoekers hebben het de respondenten overigens niet gemakkelijk gemaakt. Wist u bijvoorbeeld dat ouders de mate waarin een kind zich agressief gaat gedragen al kan beïnvloeden tijdens de zwangerschap? Of dat pubers die niet ontbijten meer risico lopen om dik te worden? En dat hersenen doorgroeien tot aan het dertigste levensjaar?

  Van de duizend geënquêteerden had de gene met de hoogste score nog tien vragen fout. Kritiek leveren op de juiste antwoordkeuze mag, maar dan moet u wel de strijd aan gaan met “recente, internationale wetenschappelijke en professionele informatie”. Doe hier de Haagse test (58 vragen) en beantwoordt hier de meest recente ‘Opvoedingscanonvragenlijst‘ (51 vragen). Naderhand krijgt u direct inzage in de correcte antwoorden mét uitleg. Ga hieronder in discussie over de vragen en motiveer uw antwoorden.

  Gepubliceerd: NRC

NRC

Voor NRC Handelsblad, nrc.nl en nrc.next schreef ik sinds mijn aanstelling in september 2007 meer dan 800 artikelen. De meeste daarvan als opiniemaker voor nrc.nl.

Over de auteur

Steven de Jong (1981) is opinieredacteur van NRC Handelsblad. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen. Artikelen voor 2007 zijn geschreven voor andere media. Zie ook de rubrieken Boeken, Fictie (korte verhalen), Onderzoek, Freelance en Blog.
E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!