Bestel bij:
Dejongsteven@gmail.com
 • 19
  jul
  2007

  Burgeridee strandt bij gemeente

  AMSTERDAM – Gemeenteambtenaren reageren nauwelijks inhoudelijk op initiatieven van betrokken burgers. Dat blijkt uit een onderzoek onder 90 procent van alle Nederlandse gemeenten door de ‘Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid’ (BRR), een zelfbenoemd orgaan dat de overheid ongevraagd van advies dient.

  Van onze verslaggeefster Sara Berkeljon

  De BRR stuurde onder de valse naam ‘Eric van der Veer’ een mail naar 450 (deel)gemeenten. Van der Veer, zogenaamd chef van de groenteafdeling van een supermarkt, oppert daarin het idee een senioreneethuis op te richten, om eenzame ouderen wat gezelschap te bieden. Zo meent hij te werken in de geest van het kabinet-Balkenende IV. Hij heeft al een groep enthousiaste vrijwilligers om zich heen verzameld. Of de gemeente hem misschien wil helpen met het benodigde papierwerk?

  Bijna eenderde van de gemeenten, 32 procent, reageert helemaal niet op het initiatief. Nog eens 17 procent stuurt alleen een ontvangstbevestiging. De rest van de gemeenten, 51 procent, reageert ‘min of meer inhoudelijk’. Maar ook uit deze reacties blijkt volgens het alternatieve adviesorgaan dat de meeste ambtenaren zich geen raad weten met de ideeën van betrokken burgers. Volgens Steven de Jong, de man achter de BRR, geven ze een schouderklopje (‘Wat een prachtig initiatief!’), maar sturen de burger vervolgens met een kluitje in het riet (‘Veel succes!’).

  Antwoorden waar ‘spookburger’ Eric iets mee kan beginnen, zijn schaars. Slechts 13 procent van de gemeenten stuurt een reactie die door de pseudo-adviesraad als ‘inhoudelijk voldoende’ wordt beoordeeld. De gemeenten die goed scoren, denken actief mee, geven een overzicht van bestaande regelingen, kijken of er samengewerkt kan worden met andere organisaties, en nodigen de burger uit voor een gesprek.

  Het adviesorgaan vindt dat gemeenteambtenaren betrokken burgers beter moeten behandelen. ‘Het gaat hier niet om iemand die even een boom wil kappen. Het gaat om een enthousiaste burger die bij de gemeente aanklopt met de vraag hoe hij zijn idee tot bloei kan brengen. Dat enthousiasme wordt op deze manier in de kiem gesmoord.’

  De resultaten van het onderzoek staan volgens de BRR in schril contrast met het kabinetsbeleid, dat burgers er juist toe wil aanzetten hun betrokkenheid te tonen en ‘mee te doen’. Het rapport noemt het motto van Balkenende IV – ‘Samen werken, samen leven’ – dan ook een wassen neus.

  Bron: De Volkskrant (opening voorpagina), voorpagina, 19 juli 2007 – ‘Burgeridee strandt bij gemeente

In de media

Een aantal van mijn onderzoeken en maatschappelijke acties haalden in de jaren 2004-2008 de media. In deze rubriek een overzicht van die artikelen.

Over de auteur

Steven de Jong (1981) is opinieredacteur van NRC Handelsblad. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen. Artikelen voor 2007 zijn geschreven voor andere media. Zie ook de rubrieken Boeken, Fictie (korte verhalen), Onderzoek, Freelance en Blog.
E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!