Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 09
  feb
  2006

  Websites die ik gemaakt heb

  Improvingaccess.orgVoor een bestuurskundige onderzoeksgroep (Harvard Kennedy School, Universiteit Leiden) heb ik een website gemaakt. Hierop plaatsen de adviseurs hun laatste publicaties en beschrijven de lopende projecten. De site is uitgerust met een content management systeem, waarmee zij zelf artikelen kunnen plaatsen.

   

   

  Eparticipatie.nl (ontwikkeling en redactie)
  Deze site heb ik in 2007 gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een verzamelplaats voor alle initiatieven die zich afspelen op internet en waarbij de actieve betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke vraagstukken centraal staat. Het komt voort uit het e-overheid.next traject, waarin de uitdagingen op het gebied van e-overheid voor de kabinetsperiode (2007-2011) zijn bepaald.

  Organisatieactivist.nl (redactie)OrganisatieActivist.nl is een initiatief van Stichting De OrganisatieActivist. Een schrijverscollectief dat ageert tegen de praktijken van Angelsaksische organisaties, waar winstoptimalisatie en efficiëntieverhoging de uitgangspunten zijn. De auteurs willen laten zien dat het ook anders kan door kwaliteit en vakmanschap als uitgangspunt te nemen in haar beschouwingen van organisatie- en maatschappijvraagstukken.
  Lastvandeburger.nl (ontwikkeling en redactie)Lastvandeburger.nl is een platform waar ambtenaren konden klagen over het gedrag van burgers. Naar aanleiding van de discussies op de site, waarin honderden ambtenaren en burgers zich hebben gemengd, is een workshop georganiseerd en zijn diverse rapporten geschreven. De site werd uitgebreid in de media besproken, en droeg zo bij aan een nieuwe invalshoek in het debat over de vertrouwensbreuk tussen burger en overheid.
  Regelzucht.nl (redactie)Op Regelzucht.nl verschijnt iedere dag een column over de effecten van strijdige en overbodige regels, demotiverende bemoeienissen van managers en situaties waarin mensen vertrapt worden in procedures en protocollen. De auteurs richten hun pijlen op de cultuur van ‘meten is weten’ en ‘regels zijn regels’. Regelzucht.nl staat onder redactie van mij en Hans Waltman. Bijdragen worden geleverd door o.a. Harold Janssen, Evelien Tonkens, Jaap Peters, Martin Swinkels, Pierre Pieterse en Menno Oudkerk.
  Burger-raad.nl: Verzoekschrift aan de Koningin (ontwikkeling en redactie)De verkiezingsuitslag van 22 november 2006 gaf onvoldoende aan welke coalitie de voorkeur heeft. Dit leverde een situatie op waarin lijsttrekkers en informateur naar eigen inzicht de Koningin kunnen adviseren. Op Burger-raad.nl werd daarom een verzoekschrift aan koningin Beatrix geplaatst, welke kiezers konden ondertekenen. De boodschap begon als volgt: “Gezien de ontstane situatie stellen wij, bij hoge uitzondering, onze diensten als burgerinformateurs ter beschikking (..)”
  Petitie.net (ontwikkeling en redactie)Petitie.net is een onafhankelijk platform, waar iedereen ongeacht politieke voorkeur, een petitie kan starten. De initiatiefnemer van de petitie draagt zelf zorg voor de promotie. Tekenaars van de petitie wordt gevraagd om aanvullend commentaar. Iedere digitale handtekening wordt – voor zo ver mogelijk – gecontroleerd op authenticiteit.
  Benbot.nl – Laurensjanbrinkhorst.nl (ontwikkeling en redactie)Met de registratie van de domeinnamen Benbot.nl en Laurensjanbrinkhorst.nl wilde ik de aandacht vestigen op de matige profilering van bewindsvoerders op internet. Op de ‘gekaapte’ domeinen werd een petitie geplaatst. Bezoekers droegen ideeën aan voor een minister-site waarop transparantie, begrijpelijkheid, interactie en toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. Deze commentaren heb ik verwerkt in het rapport ‘Van kloof naar klik’, een advies aan de regering.
  Politiek-actie.net (ontwikkeling en redactie)Politiek-actie.net is een algemeen politiek georiënteerde site, met een accent op de invloed van NGO’s en bewegingen. Vaste thema’s zijn ‘Europa’, ‘normen en waarden’, ‘democratische vernieuwing’, ‘volkshuisvesting’, ‘onderwijs’ en ‘politiek activisme’. De site geeft een overzicht van politieke partijen, vakbonden en meer dan honderd maatschappelijke organisaties. Sinds 2005 wordt de site niet meer bijgewerkt, maar blijft wel als archief online staan.
  Politiek-digitaal.nl (redactie)Politiek-digitaal biedt nieuws, achtergrondartikelen, opinies en columns op het snijvlak van politiek en nieuwe media. Politiek-digitaal zoekt ook naar verdieping. Trends en ontwikkelingen worden van verschillende kanten belicht in dossiers van artikelen over thema’s als open source software, egovernment, edemocracy en de kenniseconomomie. Ik schreef voor de rubrieken ‘Jihad vs MacWorld’, ‘Nieuwe democratie’, ‘Recht en veiligheid’ en verzorgde de columns.
  Milieutechnologie.net (ontwikkeling en redactie)Milieutechnologie.net informeerde in 2001 en 2002 bezoekers over milieuorganisaties, milieubeleid en methodes voor het aanpakken van milieuproblemen. De site is inmiddels opgeheven.
  Kafkabrigade.nl (ontwikkeling)Ontwikkeling van de website Kafkabrigade.nl, in opdracht van Centre for Government Studies (CGS, Univ. Leiden), Stichting Nederland Kennisland en het onderzoeks- en adviesbureau Zenc.
   

   


  Webverkenning LNV CD-ROM (ontwikkeling)In opdracht van het ministerie van LNV werkte ik, namens United Knowledge, mee aan de CD-rom ‘Een webverkenning voor LNV’. De interactieve Flash-presentatie is onderdeel van het ICT-agendaprogramma ‘Samenspel met de samenleving’. Ze toont dat het internet het veelzijdige medium is voor een toenemend aantal initiatieven die LNV aangaan en die om een beleidsmatige reactie van LNV vragen.
  Werkstuknetwerk (onderzoek en marketing)In het rapport ‘Webpositie Werkstuknetwerk’ deed ik verslag van een onderzoek naar de markt van onderwijssites en stelde een plan op voor het verkrijgen van meer bezoekers en naamsbekendheid. Het onderzoek en de daaropvolgende marketingcampagne is uitgevoerd in opdracht van United Knowledge.
  Mixed-equal.nl (inventarisatie en marketing)Mixed ondersteunde bedrijven en organisaties om vrouwen en mannen gelijke kansen te bieden in hun loopbaan. Om een modern personeelsbeleid vorm te geven werden binnen dit project instrumenten ontwikkeld die toegankelijk zijn via de website Mixed-equal.nl. In opdracht van het ministerie van SZW inventariseerde ik, namens United Knowledge, het aanbod van emancipatiesites. Op grond daarvan heb ik een promotiecampagne opgestart voor de website Mixed-equal.nl.

   

Freelance

Voordat ik bij NRC werkte, ontwikkelde ik debatsites, deed ik onderzoek naar publieke dienstverlening, schreef ik columns en achtergronden en organiseerde ik enkele workshops over ambtenarenleed. In deze rubriek geef ik een overzicht van die freelancewerkzaamheden.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!