Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 09
  dec
  2006

  Politiek-Digitaal.nl (2003-2006)

  Politiek-Digitaal.nl (2003-2006)

  Politiek-digitaal.nl, een initiatief van het Amsterdamse internetprojectbureau United Knowledge, was in de jaren 2001-2006 een populaire site voor politiek nieuws en achtergronden. Vanaf 2003 heb ik 156 artikelen en columns voor de site geschreven. Hier leerde ik schrijven, kreeg ik commentaar van lezers en gaf ik vorm aan mijn journalistieke ambities.

  Ik schreef in die tijd veel over radicalisering, integratie, terrorisme en inlichtingendiensten. Het was de tijd van Al Qaeda, de moord op Theo van Gogh, het referendum over de Europese Grondwet, de kabinetten van Balkenende en debatten over ‘nationale identiteit’. Voor mijn artikelen verdiepte ik me in wetenschappelijke studies, bezocht ik congressen en lezingen, interviewde ik activisten en sprak ik met politici en wetenschappers.

  Eén van mijn grotere publicaties is het essay ‘Terrorisme in context’, over morele inkleuring, juridische afkadering en de ontwikkeling van het begrip in de loop der eeuwen. Ondertussen specialiseerde ik me in e-government, de stappen die de overheid op internet deed en nog kon doen. Mijn eerste artikel daarover begon zo: “Tijdens de overstromingen in 1995 werd de waarde van Geografische Informatie Systemen (GIS) voor provincies onomstotelijk aangetoond. Met GIS konden hoogtekaarten gemaakt worden waarin overstromingsscenario’s zichtbaar werden. Maar provincies kunnen burgers met GIS nog veel meer laten zien van de invloed die de provincie op hun directe leefomgeving heeft.”

  Binnen dat thema, begon ik het dossier ‘Ziek van het milieu’ dat ik als volgt introduceerde: “Op 13 mei 2000 werd in Enschede een complete woonwijk weggevaagd door de ontploffing van SE Fireworks. Die dag is niet alleen een zwarte bladzijde, het is ook het moment dat externe veiligheid structureel op de politieke agenda kwam. Nu – vijf jaar later – maken we in het dossier ‘Ziek van het milieu?’ de balans op. Provincies hebben met risicokaarten kansen op calamiteiten inzichtelijk gemaakt, maar de permanente – en grotere – dreiging van milieuverontreiniging voor de volksgezondheid blijft in het ongewisse. Nu milieu-informatie actiever ontsloten moet worden (Verdrag van Aarhus), is het tijd om te onderzoeken hoe we de complexe relatie tussen gezondheid en milieu via nieuwe media het beste kunnen communiceren.”

  Uiteindelijk zou ik vanuit het internationale ingenieursbureau DHV Ruimte en Mobiliteit afstuderen in de milieutechnologie op de thema’s risicobeleving, risicoschatting en risicocommunicatie. In mijn afstudeerrapport gaf ik een overzicht van milieumeetstations en deed ik aanbevelingen hoe data vertaald kan worden naar risicokaarten op internet. Bevindingen deelde ik tussentijds met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Schiphol, de luchthaven die dagelijks vele klachten over geluidsoverlast krijgt. Via de publicaties op Politiek-digitaal.nl gingen ook andere instituten ermee aan de slag.

Freelance

Voordat ik bij NRC werkte, ontwikkelde ik debatsites, deed ik onderzoek naar publieke dienstverlening, schreef ik columns en achtergronden en organiseerde ik enkele workshops over ambtenarenleed. In deze rubriek geef ik een overzicht van die freelancewerkzaamheden.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!