Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 27
  jan
  2005

  Internetmanifest ‘Van Kloof naar Klik’ (januari 2005)

  Internetmanifest ‘Van Kloof naar Klik’ (januari 2005)

  Het rapport ‘Van Kloof naar Klik’ adviseert hoe bewindslieden via internet rekenschap af kunnen afleggen. Eigenlijk een manifest, want input kwam van honderden burgers die meenden dat de regering zich online nadrukkelijker en democratischer moest profileren.

  Die burgers mobiliseerde ik via een petitie op het ‘gekaapte’ internetdomein van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Deze kaping, op 18 juni 2004, was destijds groot nieuws, maar hield eigenlijk niet meer in dan ‘registreren wat nog niet geregistreerd was’. Hoe dan ook: de media-aandacht zorgde voor talloze reacties die ik kon verwerken in mijn onderzoek naar internetdemocratie.

  Later kaapte ik ook het internetdomein van Laurens Jan Brinkhorst, destijds minister van Economische Zaken. Op 27 januari 2005 publiceerde ik op beide internetadressen het rapport ‘Van Kloof naar Klik’. Twee beleidsmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken pikten het rapport op en nodigden me uit voor een gesprek. Dat leidde tot een jarenlange adviesrelatie waarin ik enkele aanbevelingen uit het rapport zelf in de praktijk kon brengen. Zoals de ontwikkeling van eParticipatie.nl, een portal voor interactief beleid.

  Transparant, begrijpelijk, toegankelijk en interactief – deze ‘internetwaarden’ werkte ik in afzonderlijke hoofdstukken uit. Het hoofdstuk Aanbevelingen deelde ik op in de paragrafen ‘Zorg voor betere vertegenwoordiging’, ‘Realiseer inspraak en participatie’, ‘Ontlaad spanningsveld tussen media en politiek’, ‘Richt websites democratisch in’ en ‘Maak digitale overheid minder kwetsbaar’.

  Eén van de aanbevelingen: “Internetpublicatie van beleidsplannen is een voorwaarde voor overzicht en controle. De geënquêteerde burgers willen zicht op de ‘handel en wandel’ van de overheid. Ontsluit daarom documenten rond actuele dossiers en publieke optredens. Via een weblog kan een minister voorstellen op een informele manier toelichten.” Beide ministers kregen hun domeinnamen na de actie terug. Per post ontvingen alle ministers een ingebonden exemplaar van het rapport. Evenzo de fractievoorzitters.

  Download hier rapport.

Freelance

Voordat ik bij NRC werkte, ontwikkelde ik debatsites, deed ik onderzoek naar publieke dienstverlening, schreef ik columns en achtergronden en organiseerde ik enkele workshops over ambtenarenleed. In deze rubriek geef ik een overzicht van die freelancewerkzaamheden.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!