Geïnteresseerd? Bestel mijn boek bij je lokale boekhandel of Bol.com.
 • 09
  okt
  2005

  Advies- en ingenieursbureau DHV, Ruimte en Mobiliteit BV

  Projectmedewerker (specialisme Geografische Informatiesystemen, GIS), onderzoeker en eindredacteur nieuwsbrieven. (betaalde activiteiten na periode afstudeerstage)

  • Eindredacteur DHV-brede Nieuwsbrief Gemeenten (oplage 1400) en eindredacteur Unit-brede Nieuwsbrief Provincies (oplage 1400): selectie maken uit projecten, projectleiders aansturen in schrijven van artikelen, zelf projectartikelen schrijven, artikelen redigeren, vormgeving en druk regelen.
  • Offertes gericht aan overheden geschreven en geredigeerd.
  • Diversie internetadviezen voor zowel interne afdelingen als externe opdrachtgevers geschreven.
  • In GIS de verkeersontwikkeling voor de stad Utrecht in kaart gebracht, met voorspellingen tot 2015. Dit op basis van gemeten verkeersintensiteiten, gespecificeerd naar spits- en daluren.
  • Bestemmingsplan van de gemeente Blaricum in interactieve GIS-kaart gezet. Inclusief stedenbouwkundige verkaveling en opvraagbare (muisklik) objectinformatie.
  • Vaarwegbeheerplan van de Provincie Noord-Holland gevisualiseerd in GIS.
  • Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat heb ik een verkennend onderzoek gedaan naar belangenorganisaties die zich bezig houden met het thema rekeningrijden, en hierover op internet berichten en discussies faciliteren.
  • Het gemeentebestuur van Zaanstad per memo ingelicht over de mobiliteitsgevolgen die de ontwikkeling van de wijk Seandelft met zich meebrengt. Ik heb dit toegespitst op de te verwachten knelpunten op de N203 en N246 en sluiproutes die automobilisten in gebruik zullen nemen. In de memo wordt als structurele oplossing het doortrekken van de A8 en A9 geadviseerd. Ik heb dit gevisualiseerd met zelfgemaakt kaartmateriaal, waarin ook duidelijk wordt welke objecten (huizen, boerderijen) moeten wijken. De memo werd ondersteund door een rapport van verkeerstechnici.
  • Meetgegevens van Rijkswaterstaat geanalyseerd en gepresenteerd in trendgrafieken. Dit gaf inzicht in de ontwikkeling van de waterkwaliteit van de Maas tussen 1999 en 2004 over een traject van enkele tientallen kilometers.
  • In opdracht van de provincie Zuid-Holland een CD-rom met interactieve kaart van de voorzieningenstructuur in de Zuidplaspolder gemaakt. Met deze toepassing kunnen beleidsmedewerkers zelf kaarten produceren die bepaalde thema’s – zoals detailhandel, horeca, sport en zorg – uitlichten, en kunnen zij met kleuren de demografische verdeling tonen.

Freelance

Voordat ik bij NRC werkte, ontwikkelde ik debatsites, deed ik onderzoek naar publieke dienstverlening, schreef ik columns en achtergronden en organiseerde ik enkele workshops over ambtenarenleed. In deze rubriek geef ik een overzicht van die freelancewerkzaamheden.

Over de auteur

Archief artikelen van Steven de Jong. Op deze site kunt u zijn artikelen uit de periode 2001-heden lezen.

E-mail: dejongsteven@gmail.com
 • Volg Steven de Jong op Twitter!
 • Volg Steven de Jong op LinkedIn!